Ung Media
företag som har med media att göra

Sterbhus i Tyresö i Stockholm

Har någon i din närhet gått bort och du önskar få hjälp med att tömma och städa dödsbon, kontakta oss på Sterbhus i Stockholm. Vi städar, flyttar och tömmer dödsbon i Tyresö och andra delar av Stockholm. Vi ordnar med samtliga delar för att få boendet ren och fräscht och tomt på möbler och personliga ägodelar. Slutstädningar är vår specialitet och vi ger skinande rena ytor till resultat, så du kan tryggt överlåta ansvaret för dödsbon i våra händer. Vi finns till för våra kunder och fortsätter därför att hjälpa dig till dess att både tömning och städning är utfört och du känner du nöjd med utfört arbete.

Detta inlägg var postad i